Secador PUNKTAL PK-2200ION Secador PUNKTAL PK-2200ION
Afeitadora PUNKTAL PK-MS733 Afeitadora PUNKTAL PK-MS733
Cepillo alisador PUNKTAL PK-NV4916 Cepillo alisador PUNKTAL PK-NV4916