Dvd XION XI-DVD32 Dvd XION XI-DVD32
Mini Sintonizador XION XI-PEN ISDBT Mini Sintonizador XION XI-PEN ISDBT
Antena XION XI-ANT 400 DB Antena XION XI-ANT 400 DB