Dvd XION XI-DVD32 Dvd XION XI-DVD32
Mini Sintonizador XION XI-PEN ISDBT Mini Sintonizador XION XI-PEN ISDBT
Parlante XION EXTREME XI-T66-1 Parlante XION EXTREME XI-T66-1
Parlante XION XISD15 NEW Parlante XION XISD15 NEW
Barra de sonido XION XI BAR 2-1W Barra de sonido XION XI BAR 2-1W
Parlante XION XI-SD70 BT Parlante XION XI-SD70 BT